Frederic ANTONI - Sdt - Mat 0662

2ème Compagnie - 2ème Peloton (drivers)

 

 

 

Sdt Antoni Frederik
2e Compagnie - 2e Peloton (drivers)
Stamnummer : 0662

 

« Antoni Frederik laatste patrouille »

 

Antoni Frederik werd geboren te Antwerpen op 11 september 1915.  Zoals vele landgenoten vluchtte hij naar Groot-Brittannië en vervoegde hij de Belgische strijdkrachten.   Nam deel aan de veldtochten van Normandië en België.
Hij nam eveneens deel aan de bevrijding van Thorn,  maar zou op 27 september 1944 sneuvelen tijdens een patrouille te Santfort,  nabij het Kanaal van Wessem.
Het verhaal van zijn dood volgt na wat er vooraf ging aan deze tragedie.

Wat vooraf ging :
Op 25 september komende van Kessenich en onder leiding van majoor Waterloos (2e compagnie),  reden drie bren-carriers via de Beekstraat naar de Kerkberg in Thorn.
Majoor Waterloos was vergezeld van de toenmalige burgemeester,  Dhr. Spiertz.
De burgemeester richtte zich naar de bevolking en vroeg of er vrijwilligers waren die mee als uitkijkpost wilden fungeren buiten Thorn.  Dit vooral met het oog op de aanwezige Duitsers op het kasteel “Hagenbroek” en het “Zegershof”.  Dhr. Corbeij gaf zich als vrijwilliger op.  Ondertussen had Olt. Verhaegen zijn intrek genomen in de steenfabriek,  toen de meest vooruitgeschoven post van de Brigade Piron.  Het is op deze plaats dat Dhr. Corbeij de patrouille van Olt. Verhaegen en twee soldaten waaronder Laurent Brion tegenkwam.  Zij vroegen hem om hen te vergezellen om de omgeving van Wessem te verkennen,  wat ook gebeurde.  Olt. Verhaegen zou tijdens deze patrouille door Duitse kogels getroffen worden.  Hij werd zwaar gewond teruggevonden in de nacht van 25 op 26 september 1944 en per jeep afgevoerd naar de Staf van de 2e compagnie in de Hoogstraat te Thorn. (zie getuigenis Freddy Verhaegen)

Eveneens op 25 september,  werd om 23u25 de veldkeuken van de 2e compagnie getroffen door een Duitse artilleriegranaat.  Hierbij sneuvelden 3 Belgische soldaten en raakten er 2 zwaar gewond. (zie getuigenis 1e Sgt. Joseph Tegelbeckers).

Op 27 september 1944 werd een patrouille gevormd met als opdracht een verkenning uit te voeren richting Santfort (nabij het Kanaal van Wessem). 
De patrouille van de 2e compagnie,  onder leiding van sergeant René Falkenau naderde via een gracht twee gebouwen :  een stal met daarnaast een boerderij,  eigendom van de familie Ramaekers.  In de boerderij achter het dakraampje zat Juf. Truus Hurckens, de toekomstige echtgenote van Ton Meijster.  Zij zag hier de eerste Belgische soldaten.
De soldaten zagen Juffrouw Truus Hurckens achter het dakraampje van de boerderij en wezen met de vinger op de mond naar Truus dat zij zich stil moest houden.  Nochtans had zij hen teken gedaan dat er zich achter de boerderij Duitsers bevonden.  De patrouille hield geen rekening met haar opmerking en zette haar weg verder.  Toen zij zich juist voorbij de boerderij bevonden,  werden zij plots onder vuur genomen door Duits mitrailleurvuur.  De Duitsers hadden wel degelijk post gevat aan de achterzijde van de boerderij en verraste zo de Belgische patrouille.  Bij deze schermutseling sneuvelde soldaat Antoni Frederik.


         De Belgische patrouille o.l.v. Sgt. Falkenau kwam vanuit de gracht de weg opgestapt en vorderde richting stal en boerderij “Ramaekers”.
        Juist voorbij de boerderij werden zij onder vuur genomen door de Duitsers,  hierbij werd Sdt. Antoni Frederik dodelijk getroffen.

 


juist voorbij de stal,  de boerderij met het dakraampje waar Juf. Truus Hurckens
teken deed naar de Belgische patrouille dat er zich achter de boerderij Duitsers
bevonden (zie voorgaande foto)

 

 

Begrafenis van Freddy Verhaegen en Antoni Frederik te Bree eind september 1944.
Werden eveneens te Bree begraven :  1e Sgt. Tegelbeckers,  Sdt. Closset,  Sdt. Vercauteren en Sdt. Marchal.
Alleen Antoni Frederik ligt nog in Bree begraven,  alle anderen werden herbegraven,  Verhaegen in Merelbeke,  Tegelbeckers in Dinant,  Closset te Drogenbos,  Vercauteren te Leopoldsburg en Marchal in Bouseigne-Vieille
.

 

Getuigenis van Dhr. en Mevr. Ton Meijster-Hurckens

 

Fotomateriaal : Jean-Louis Marichal en Didier Dufrane