TEGELBECKERS Joseph - 1 Sgt - Mat 0294

2ème Compagnie - Intendance

 

1e Sergeant Tegelbeckers Joseph
2e Compagnie – Intendance
Stamnummer : 0294

 Thorn,  25 september 1944

Langs deze straat,  de Beekstraat,  kwamen drie bren-carriers van de
Brigade Piron o.l.v. majoor Waterloos (2e compagnie) Thorn binnengereden.
Zij waren vergezeld van de toenmalige burgemeester,  Dhr. Spiertz.

Eén van de drie bren-carriers die op 25 september 1944 Thorn
kwamen binnengereden via de Beekstraat,  Daalstraat,  Wijngaard
tot op de Kerkberg.

Het is op de Kerkberg dat burgemeester Spiertz op 25 september 1944 in het bijzijn van de drie bren-carriers met Belgische soldaten de menigte toesprak.  Hij richtte zich naar de bevolking en vroeg of er vrijwilligers waren die mee als uitkijkpost wilden fungeren buiten Thorn.  Dit vooral met het oog op de aanwezige Duitsers op het kasteel “Hagenbroek” en het “Zegershof”.  Het was op deze plaats dat de Heer Corbeij,  die later zou meegaan op patrouille met Olt. Verhaegen,  zich aanbood.

 


Foto links anno 1944 :
De Hoogstraat,  boerenkar met trekpaard ter hoogte van de boerderij,  op 25 september was hier de veldkeuken van de 2e compagnie opgesteld.  Deze werd om 23u25 getroffen door een Duitse artilleriegranaat.  Hierbij sneuvelden 3 Belgische soldaten en raakten er 2 zwaar gewond.  De boerderij was toen eigendom van Dhr. Luis,  hij schreef nadien een gedicht over deze tragische gebeurtenis,  zie tekst op laatste blz.
De boerderij is verdwenen en fungeert momenteel als parkeerterrein.

 

 

 

 

 

 

 


Hoogstraat,  anno 2010,  plaats waar de boerderij van Dhr. Luis zich bevond
en waar de veldkeuken van de 2e compagnie opgesteld stond.
Op dag van heden,  fungeert deze als parkeerplaats.

 

De gesneuvelden Belgische soldaten van de 2e compagnie.

1eSgt. Tegelbeckers  Sdt. Closset  Sdt. Marchal Sdt.Vercauteren

 

                

Tekst en foto boerderij van Chr. Luis vrijgegeven door Ton Meijster

Lay-out door Didier Dufrane

Verboden tekst en fotomateriaal te kopiëren zonder toelating van de webmaster.