Onthaal Oprichting Organisatie Veldtochten De Namen In Memoriam Monumenten Getuigenissen Contact Links fr en

De Brigade Piron

De Namen

E

Deze lijst bevat omgeveer 4900 namen. Indien U vergissingen vinden of fouten, ik dank U voor me kennis geven

172
NAME
Rank
Number
Birth
Unit
Cit
BACHELART Carl
Capt
Brigade Staff National Citation
BACKAERS Maurice
0504
1920
1 Mot. Coy - Staff  
BACKES Mathias
5218
Artillery Battery(Lux)  
BADTS Edouard
Cpl
0505
1921
3 Mot. Coy - 3 Pl (Assault) Wounded on Aug, 26, 1944
BAERT Maurice
Sdt
11406
1927
2 Bat. Deceased on Aug, 23, 1945
BAETE Hubert
5481
1925
2 Mot. Coy  
BAETEN
12020
2 Bat.  
  BAGGERMANS André       Aie Rgt  
BAGGERMANS Robert       Aie Rgt  
BAGUETTE Joseph
Cpl
13829
1916
3 Bat.  
BAILLEUL Gérard
1149
1921
2 Mot. Coy - 2 Pl (Drivers)  
BAILLEUL André
Cpl
4055
1924
Engineers Coy  
BAILLY
5649
1 Mot. Coy  
BAILLY
13829
1916
3 Bat.  
BAILLY Léon
13686
Ambulance Coy  
BAILlYU Guy
5514
Arm. Cars Squadron    
BAIVIER
12237
1922
3 Bat.  
BALLEGEER Kamiel
13719
2 Bat.  
BALLEZ Pol
1Sdt
14168
1922
Bde Staff Coy  
BALLINGS Arnold
1400
Artillery Battery  
  BALLIO-ASAERT       Aie Rgt  
BALLIU Gérard
Sgt
4056
1924
1 Mot. Coy Wounded on Apr, 19, 1945. Citation in Holland
BALLIU Léon
0997
1921
3 Mot. Coy  
BALLYN Gérard
?
1 Mot. Coy - 3 Pl (Assault)  
BAMMENS Albert
4871
1915
3 Mot. Coy - 2 Pl (Anti Aircraft)  
BAMPS Henri
11407
2 Bat.  
BANETON René
13407
3 Bat.  
BANGELS Jules  
11679
1921
Medium Machine Gun Coy  
BAR Maurice
5663
1 Mot. Coy  
BARA J.
Sgt
1122
3 Mot. Coy - 2 Pl (Medical Sv)  
BARBIER André
Sdt
4148
1923
Engineers Coy  
BARBIER Florent
0582
1908
2 Mot. Coy - 2 Pl (Medical Sv)  
BARBIER Honoré
14166
2 Bat.  
  BARBIER Philippe       Aie Rgt  
BARBIER Robert
2959
Bde Staff Coy  
BARDEN Auguste
?
1 Mot. Coy - 3 Pl (Assault)  
  BARDIAUX       Aie Rgt - P Bty  
BARE Auguste
3898
Bde Staff Coy  
BAREEL Marc
10515
1923
Staff Coy  
BAROEN August
3225
1923
1 Mot. Coy  
BARRA Léopold
10515
1923
REME  
BARRA Alexis
13910
1920
3 Bat. - B Coy  
BARTELS Harry
Sdt
3851
1918
2 Mot. Coy – 2 Pl (Med) Citation in Normandy
BARTHEL Albert
Cpl
4755
Artillery Battery (Lux)  
BARTHELEMY Robert
1982
1920
Unknow  
BARTHEN dit DUVIT Rodolphe
?
Artillery Battery (Lux)  
BARTHOLOME Emile
Sgt
1071
1 Mot. Coy – 3 Pl (Assault)  
BASE
13317
1 Bat.  
BASIEAUX François
Sdt
0663
1923
3 Mot. Coy - 1 Pl (Mach Gun)  
BASSANI Joseph
5689
1919
Artillery Battery (Lux)  
BASSEILLES
14186
3 Bat.  
BASSINE Emile
Sdt
0664
1923
3 Mot. Coy- 1 Pl (Mach Gun) Wounded on Aug, 15, 1944
BASTIAN Paul
5578
1920
Bde Staff Coy (Lux)  
BASTIN
11109
2 Bat.  
BASTIN
5682
2 Mot. Coy  
BASTIN André  
10516
1926
1 Bat.  
BASTIN Désiré
4826
1925
2 Mot. Coy – 5 Pl (Assault) Citation in Normandy
BASTIN Hector
11814
1925
REME  
BASTOGNE Jean
Lt
3501
1920
Engineers Coy-Staff  
BATAILLE DE LONGPREY Charles
11516
1921
Staff Coy  
BATAILLE Georges
11517
2 Bat.  
BATHELEMI Jacques
13720
1920
3 Bat.  
BATTER Firmin
Eng Rgt - 1st Coy  
BATTLAUW Joseph
0667
1923
Staff Coy - Signal  
BAUDET
11518
2 Bat.  
BAUDIN Pierre
Lt
?
Staff Coy - Medical Sv  
BAUDOUIN
14255
3 Bat.  
BAUDOUR Emile
3545
1922
3 Mot. Coy - 2 Pl (Anti Tank)  
BAUDOUX Paul
10131
1 Bat.  
BAUDRY Raoul
3 Bat.  
BAUFFE Albert
2466
Staff Coy - Signal  
BAUGNIET Robert
Lt
0020
3 Mot. Coy - Staff  
BAURAIN Louis
13691
3 Bat.  
BAUWENS
11519
2 Bat.  
BAUWENS Cyrille
Kpl
2480
1923
1 Mot. Coy  
BAUWENS Frans
13370
3 Bat. - B Coy 1 Pl - 2 Sec - Fusilier
BAUWENS Gustaaf
1933
1902
1 Mot. Coy  
BAUWENS Robert
Sdt
2884
1925
3 Mot. Coy - 3 Pl (Assault) Wounded on Nov, 1,1944.
BAWENS Auguste
5613
1 Mot. Coy - 3 Pl (Assault)  
BAYARD
11170
Medium Machine Gun Coy  
BAYENET Henry
Sdt
4057
1924
Engineers Coy  
BAYENS
11323
Ambulance Coy  
BAYENS Alexandre
Sgt
5004
1914
2 Mot. Coy - 5 Pl (Assault) Wounded on Aug, 13, 1944
BAYET Ghislain
13463
3 Bat.  
BAYET Roger
11520
2 Bat.  
BAYOT Jules
10389
1921
2 Bat.  
BEAUDUIN
12023
1 Bat.  
BEAUFAYS
13833
3 Bat.  
BEAULOI
13857
3 Bat.  
BEAUPAIN André
4443
1920
Artillery Battery  
BEAUPAIN Rudy
13007
3 Bat.  
BEAUPRE Léon
2 Mot. Coy - 5 Pl (Assault)  
BECKAERT F
1 Mot. Coy - 4 Pl (Assault)  
BECKERS Gustave
5497
Staff Coy - Medical Sv  
BECQ 
14051
3 Bat.  
BEDEUR Julien
10090
1918
   
BEDUIN Amédée
Sdt
13982
3 Bat. Wounded on Apr, 17, 1945. Citation in Holland
BEECKMANS Jan-Jozef
3605
1922
2 Mot. Coy - 5 Pl (Assault)   
  BEELS Maurice       Aie Rgt  
BEER Jean-Charles
   
BEERNAERT Jozef
1623
Staff Coy - Signal  
BEERNAERT Maurice
5236
Arm. Cars Squadron  
BEERNAERT Sylveer       Aie Rgt - R Bty  
BEERTEN Remigius
13532
3 Bat.  
BEGASSE de DHAEM Joseph       Aie Rgt - P Bty  
BEGAULT Jacques
20485
1919
Artillery Rgt  
BEKAERT André
13903
1924
3 Bat. - B Coy  
BEKAERT François
Sdt
5078
1922
1 Mot. Coy - 5 Pl (Assault) Killed on Aug, 21, 1944
  BEKAERT Gilbert       Aie Rgt  
BEKAERT Henri
1620
1921
Arm. Cars Squadron Troop 5  
BEKE Andrew
Aum
Artillery Battery - Staff  
BEKER/BEYER
13057
3 Bat.  
BEKS Jean
1644
1910
1 Mot. Coy - 2 Pl (Medical Sv)  
BELLEMANS K
3 Bat.  
BELLEMANS René
Sdt
2271
3 Mot. Coy - 1 Pl (Mach Gun) Citation in Holland (1944)
BEMPTGEN Roger
5714
1922
Artillery Battery (Lux)  
BENIEST Fernand
Sdt
4058
1924
Engineers Coy  
BENIEST Herbert
Sdt
4475
1924
Engineers Coy  
BENISTANT Marcel
5237
1920
1 Mot. Coy - 2 Pl (Drivers)  
BENOIT
Sdt
10518
3 Bat. Wounded on Mar, 12,1945.
BENOIT
Staff Coy - Military Police  
BENOIT Leonce
4933
1919
1 Mot. Coy - Recce  
BENOIT Petrus
Cpl  
1145
1 Mot. Coy - 2 Pl (Anti Aircraft)  
BENOOT Marcel
Sdt
3237
1923
Arm. Cars Squadron Killed on Sep, 11, 1944
BENS Joseph
2219
1918
Brigade Trains Coy  
BENS Lionel
0923
1921
1 Mot. Coy - 2 Pl (Signal)  
BENTJEN
11401
Ambulance Coy  
BEQUET Georges
1Sdt
0671
1924
2 Mot. Coy Wounded on Oct, 18, 1944
BERENS Jean
13438
REME  
BERG René-Yvon
3612
1915
2 Mot. Coy - 5 Pl (Assault)  
BERGEN Pierre
25050
1924
REME  
BERGER
13116
3 Bat.  
BERGER Albert
1646
1915
2 Mot. Coy - 3 Pl (Assault)  
BERGER François
3184
Bde Staff Coy  
BERGER G
10151
1 Bat.  
BERGERON Adolphe
20049
1921
Artillery Rgt  
BERGHMANS Marcel
11809
2 Bat.  
BERGIERS Marcel
13358
3 Bat.  
BERGIERS Raymond
Sgt
0585
1922
Engineers Coy Citation in Holland (1944)
BERGMANS Jacques
Sdt
13103
1923
3 Bat. Killed on Apr, 18, 1945
BERGMANS Jan
0782
1 Mot. Coy - 2 Pl (Mortars)  
BERLIN Moïse
1166
1921
3 Mot. Coy - 2 Pl (Signal)  
BERMANN René
3861
1909
Artillery Battery (Lux)  
BERNARD
13622
3 Bat.  
BERNARD Félicien
5073
1922
1 Mot. Coy - 4 Pl (Assault)  
BERNARD Henri (Baron)
23001
1900
Staf Coy  
BERNARD Julien
4142
Brigade Trains Coy  
BERNARD William
10132
3 Bat.  
BERNARDI Nicolas
5713
   
BERNHARDT Herbert
3207
1922
3 Mot. Coy - 2 Pl (Anti Tank)  
BERNS Alphonse
4628
1915
Arm. Cars Squadron(Lux)  
BERO André
Capt
32128
1921
Brigade Trains Coy - Staff National Citation
BERO Gustave 
13379
3 Bat.  
BERTELS Lodewijck
0870
1921
2 Mot. Coy  
BERTENS Jules
2228
1922
Arm. Cars Squadron  
BERTENS René
2222
2 Mot. Coy - 2 Pl (Drivers)  
BERTHE 
14192
3 Bat.  
BERTHO
Cpl
1439
Arm. Cars Squadron - Services Wounded in Oct, 1944.
BERTHOLET
11522
2 Bat.  
BERTIAU Paul
3 Bat.  
BERTIER
Sdt
5689
3 Mot. Coy Wounded on Oct, 27, 1944
BERTINCHAMPS Nestor
11045
2 Bat.  
BERTRAND Albert
1265
Brigade Trains Coy  
BERTRAND Albert dit Jean
13058
1924
3 Bat.  
BERTRAND Gérard
14282
3 Bat.  
BERVAYE
13688
3 Bat.  
BERX Casimir  
5617
1921
Unknow  
BESCH Marcel
5703
1923
3 mot coy - scout sec  
BESIN A.
3070
Staff Coy - Signal  
BESSENS
5459
Artillery Battery  
BETBEZE Marcel
Cpl
2435
1913
1 Mot. Coy - 5 Pl (Assault)  Killed on Aug, 21, 1944
BETTEN Jean-Marie
11400
3 Bat.  
BEUBLET Benoît
11035
2 Bat.  
BEUDIN Pierre
28155
1906
Ambulance Coy  
BEUGNIES Augustin
   
BEUKEN Roger
3595
1923
3 Mot. Coy - 5 Pl (Assault)  
BEULENS René
0783
3 Mot. Coy - 2 Pl (Mortars)  
BEULES Marcel
5311
1921
3 Mot. Coy  
BEULLENS René
1SM
1196
Artillery Battery  
BEYEN Marcel
Sdt
4059
1924
Engineers Coy  
BEYEN Robert
Sgt
0929
1921
3 Mot. Coy - 4 Pl (Assault) Wounded on Nov, 11, 1944
BEYST Roger
11372
1920
3 Bat.  
BEYTS Albert
5510
Engineers Coy  
BEYTS Roger
3238
1923
3 Mot. Coy(Lux)  
BIART Albert
2913
1915
Artillery Battery  
BIESMANS Joseph
Sgt
4787
1919
2 Mot. Coy - Recce Killed on Apr, 22, 1945
BIHAY Gérard
1SM
0109
Arm. Cars Squadron Wounded on Sep, 11, 1944. Citation in Normandy.
BIJNENS René
5467
1924
   
BILLEMONT Georges
3806
3 Mot. Coy - Intendance  
BILLEN Albert
Sdt
13923
1923
3 Bat. - B Coy Wounded on Apr, 21, 1945. Deceased on Apr, 22, 1945.
BILLIAERT Charles
2292
1921
Arm. Cars Squadron  
BILLIARD
14004
3 Bat.  
BILLIET Robert
1200
1912
Arm. Cars Squadron - Services  
BILLIET Roger
13508
3 Bat.  
BILLIET Victor
2898
1915
2 Mot. Coy  
BILTERYST Jacques
11822
1927
1 Bat.  
BINARD Pierre
20031
1922
1 Bat.  
BINARD Victor
3295
1921
3 Mot. Coy - 5 Pl (Assault)  
BINCHARD
13881
3 Bat.  
BIOT Jules
32043
1913
SHA  
BIOT Roger
13080
1924
3 Bat.  
BIOUT Louis
14090
3 Bat.  
BIQUET F.
Sdt
2 Bat. Citation in Holland (1945)
BIRABEN Philippe
1647
1921
1 Mot. Coy - 3 Pl (Assault)  
BIRMAN Elie
4321
1926
Staff Coy - Signal  
BISCOP Louis
13253
3 Bat.  
BISMAN Achille
13086
3 Bat.  
BISSOT Henri
Sdt
3431
Arm. Cars Squadron Wounded on Oct, 6,1944.
BIVER Frédéric
2301
Arm. Cars Squadron  
  BIVORT Pierre       Aie Rgt - Q Bty  
BIZOUX Désiré
13721
3 Bat.  
BLACKMAN Georges
1925
3990
Arm. Cars Squadron  
BLAISE Alphonse
3759
1909
1 Mot. Coy - 5 Pl (Assault)  
BLAISE Pol
2 Bat. - A Coy  
BLAIZE Gérard
13619
3 Bat.  
BLAMPAIN Robert
14026
3 Bat.  
BLANCHARD 
13372
3 Bat.  
BLANDIAUX 
10513
3 Bat.  
BLAUWERS Albert
1083
3 Mot. Coy  
BLAVIER Fernand
Sdt
0587
1920
1 Mot. Coy Wounded on Aug, 30, 1944
BLEU Louis
Sdt
4429
1924
Arm. Cars Squadron Wounded on Oct, 2, 1944
BLIN d’ORIMONT
Arm. Cars Squadron - Services  
BLOCH Claude
Lt
2324
1922
1 Mot. Coy - 1 Pl (Mach Gun)  
BLOCH Jean
Staff - Ln Offr  
BLOMMAERT René
2308
Signal  
BLOMME Elie
Sdt
13561
1921
3 Bat. Deceased on Aug, 13, 1945
BLOMME Willy
Sdt
13462
1926
1 Bat. Deceased on Mar, 13, 1945
BLONDE Antoine
1913
2 Mot. Coy - 2 Pl (Anti Tank)  
BLONDE Henri
Sdt
1013
Artillery Battery  
BLONDEAU Robert
13984
REME  
BLONDIAU Jean
3168
1923
1 Mot. Coy - 2 Pl (Signal)  
BLONDIN Augustin
Sdt
13840
3 Bat. Wounded on Apr, 4, 1945
  BLOT       Aie Rgt  
BLUMLEIN M
Maj
22955
Artillery Battery - Staff  
BLYAU Lucien
10533
1 Bat.  
BOCKSTAEL Léon
Chaplain
1036
1900
Engineers Coy  
BODAERT
Artillery Rgt - P Bty  
BODART Albert
3020
1922
1 Mot. Coy - 3 Pl (Assault)  
BODART Jacques
3549
1923
3 Mot. Coy - 5 Pl (Assault)  
BODEN Simon
Cpl
3060
1918
Staff Coy - Military Police Prisoner on Oct, 3, 1944
BODEREZ Guillielmus
0238
1901
   
  BODINAUX Olivier       Aie Rgt - P Bty  
BOEDT Fernand
25364
   
BOECKX Alfons
Sdt
0507
1921
3 Mot. Coy - 4 Pl (Assault) Prisoner on Oct, 10, 1944
BOELENS Arthur
11275
2 Bat.  
BOELS
Cdt
Artillery Rgt - P Bty  
BOERJAN
11403
Ambulance Coy  
BOERJAN Camiel
13552
1921
3 Bat. - B Coy  
BOETS André       Aie Rgt  
BOEYDENS Victor
Bde Staff Coy  
BOEYKENS
11257
2 Bat.  
BOFFE Léon
12027
1 Bat. - 1 Pl  
BOFFIN André
13832
1920
1 Bat.  
BOGAERT
11409
Ambulance Coy  
BOGAERT Léon-Auguste
1Sdt
1543
1912
Staff Coy - Signal Wounded on Nov, 2,1944.
BOGAERTS Alfons
13954
1920
3 Bat. - B Coy  
BOGAERTS René
Sdt
0508
1923
3 Mot. Coy - 3 Pl (Assault) Wounded on Aug, 26, 1944 in Normandy.
BOHEE André
14285
3 Bat.  
BOHN Nicolas
13843
1920
3 Bat.  
BOHY Gaston
13144
REME  
BOHYN Georges
13922
1925
3 Bat. - B Coy Ontmijner
BOIGELOT Pierre
2468
1921
1 Mot. Coy - 4 Pl (Assault)  
BOIJEN Jean  
0920
1921
3 Mot. Coy  
BOLKAERTS Charles
13141
3 Bat.  
BOLLAERT Augustinus
0302
1916
Artillery Battery  
BOLLE
11398
3 Bat.  
BOLLEN
5574
Unknow  
BOLS Johannes
3 Bat.  
BOLZEF
Arm. Cars Squadron - Services  
BOMBOIS Gaston
13369
REME  
  BONHOMME Pierre-Jacques       Aie Rgt  
BONJE Roméo
1281
1909
Artillery Battery  
BONNE Félicien
13855
3 Bat.  
BONNE Hubert
Sdt
3474
1923
2 Mot. Coy - 3 Pl (Assault) Wounded on Nov, 11, 1944. Citation in Holland (1944)
BONNEVIE Jacques
5325
1924
Arm. Cars Squadron - Services  
BONTEMPS Arsène
1898
1921
2 Mot. Coy - 3 Pl (Assault)  
BONTEMPS Georges
11832
1 Bat.  
BONTRIDDER Georges
13331
3 Bat.  
BOON
13092
3 Bat.  
BOON François
1432
Artillery Battery  
BOON Zénon
Sgt
4790
1920
2 Mot. Coy - 4 Pl (Assault) Killed on Aug, 19, 1944
BOONEN Louis (Andreas)
13962
1925
3 Bat. - B Coy 3 Pl - Schutter Mo 2"
BOONEN Georges
0279
1909
Bde Staff Coy  
BOONEN Renier
14257
1926
3 Bat. B Coy 3 Pl - Schutter Mo 2"
BOOREMANS Lucien
Bde Staff Coy  
BORET Dieudonné
3521
1908
2 Mot. Coy - 2 Pl (Anti Aircraft)  
BORGERMANS J
10152
Medium Machine Gun Coy  
BORGERS Paul
Sdt
3024
1 Mot. Coy - 5 Pl (Assault) Wounded on Oct, 20, 1944. Citation in Holland (1944)
BORGHGRAEF Herbert
2239
1922
   
BORLEE Eugène
Sdt
10035
2 Mot. Coy Wounded on Nov, 11, 1944
BORM August
11254
1926
Ambulance Coy  
BORN Henri
14216
3 Bat.  
BORREMANS
Arm. Cars Squadron - Services  
BORREY Rachel
10192
1923
   
BORREY Raymond
2251
1922
2 Mot. Coy  
BOSCH Pierre
4438
3 Mot. Coy - 2 Pl (Mortars)  
BOSMAN Jean
3839
1904
Artillery Battery  
BOSMAN Roger
13037
3 Bat.  
BOSMANS
11402
Ambulance Coy  
BOSMANS Petrus
13957
1925
3 Bat.  
BOSNY
11128
2 Bat.  
BOSSE Armand
Lt
41235
1918
Medium Machine Gun Coy Killed on Apr, 18, 1945
BOSSE Jean
Sdt
13066
1924
3 Bat. Wounded on Apr, 18, 1945
BOSSELEER
5605
Unknow  
BOSSON Jean-Marie
3289
1923
2 Mot. Coy - 4 Pl (Assault)  
BOSTIJN Pierre
Sdt
4388
1914
Engineers Coy  
BOTQUIN Georges
13706
3 Bat.  
BOTTEMAN Joseph
6302
1922
Unknow  
BOUCART Robert
14100
3 Bat.  
BOUCHE
14142
3 Bat.  
BOUCHE Antoon
11405
1926
Ambulance Coy  
BOUCHE DIT AUBRY
4919
Artillery Battery(Lux)  
BOUCHEZ Victor
Sdt
5069
1924
Engineers Coy  
  BOUCK Jean       Aie Rgt - Q Bty  
BOUCKAERT Georges
Sdt
3563
1920
2 Mot. Coy Wounded on Sep, 10,1944.
BOUCKENAERE Jean-Baptiste
2260
1922
1 Mot. Coy - 1 Pl (Mach Gun)  
BOUCKENOOGHE
11181
2 Bat.  
BOUCQUEAU Marcel
13145
REME  
BOUDIN Marcel
1229
1921
Artillery Battery  
BOUDLET Remy
4842
Arm. Cars Squadron - Services  
BOUFFIOUX Jean
10003
Brigade Trains Coy  
BOUFFIOUX Joseph
3550
1926
2 Mot. Coy - 2 Pl (Anti Tank)  
BOUGARD Joseph
0111
1911
2 Mot. Coy - 1 Pl (Mach Gun)  
BOUGARD Lucien
0673
1921
3 Mot. Coy - 2 Pl (Anti Tank)  
BOUGELET Gilbert
14069
1916
3 Bat.  
  BOUGNE J-P       Aie Rgt  
BOUHISSE Laurent
Sdt
2948
1921
Arm. Cars Squadron Wounded on Aug, 26, 1944 and on Oct, 30, 1944
BOUHY Antoine
12214
1922
1 Bat.  
BOUHY François  
10153
1923
2 Bat - Support Coy - ATk  
BOUILLIART André
11374
2 Bat.  
BOUILLON Henri
5444
Arm. Cars Squadron - Services  
BOUILLON Max
Sgt
11833
1920
1 Bat.  
BOULANGER Jules
14270
3 Bat.  
BOUQUEGNEAU Maxime
0056
Bde Staff Coy  
BOURDON Louis
1Sgt
10015
Staff Coy - Military Police Citation in Holland (1944)
BOURDON René
Sgt
13023
1914
3 Bat. - S/Coy  
BOURDOUCHE
14015
3 Bat.  
BOURG Jean
4455
1916
Artillery Battery (Lux)  
BOURGEOIS A.
Brigade Trains Coy  
BOURGEOIS Alexandre
10475
REME  
BOURGEOIS Jean
3829
1921
2 Mot. Coy - 1 Pl (Mach Gun)  
BOURGEOIS Polydore
0239
1905
Artillery Battery  
BOURGUIGNON Albert
10015
3 Bat.  
BOURGUIGNON Pierre
1 Mot. Coy - 5 Pl (Assault)  
BOUSCHET Edouard
Artillery Battery (Lux)  
BOUSMANS Didier
13467
1 Bat.  
BOUTE Victor
1034
1906
Artillery Battery  
BOUVIN Gérard
14243
1927
3 Bat. - B Coy  
BOYDENS
11404
2 Bat.  
BRA
Arm. Cars Squadron  
BRAAS Pierre    
1924
Aie Rgt - R Bty  
BRACHMOND Camille
Unknow(Lux)  
BRACKX Gustave
2238
1922
Arm. Cars Squadron  
BRACKX Robert
1313
1923
1 Mot. Coy  
BRACQ Guy
20333
1922
Aie Rgt - Q Bty  
BRAGARD Paul
0980
Arm. Cars Squadron  
BRAHMS Marcel
0878
   
BRANCHAUT Bonaventure
14239
1925
3 Bat. - B Coy 1 Pl
BRANDERS André
5397
1925
Artillery Battery  
BRANGER Fernand
3 Bat.  
BRANS Coenraad
25426
1927
3 Bat. - B Coy 1 Pl - 2 Sec
BRAS Jean
Sdt
13081
1921
3 Bat. Deceased on May, 12, 1945
BRASSEUR Roger       3 Mot. Coy  
BRAUNS François
Cpl
12031
1926
1 Bat. Deceased on Nov, 5, 1945
BRECKPOT Pierre
14225
1919
3 Bat.  
BREDA René
11054
3 Bat.  
BREKE
13302
3 Bat.  
BRENDERS Léonard
Pvt
1257
Staff Coy - Signal  
BRENTIAUX
13853
3 Bat.  
BRESSELEERS Philippe
0675
Artillery Battery  
BREULS DE TIECKEN Pierre
10483
3 Bat.  
  BREWEYS       Aie Rgt - Q Bty  
BRIAN Laurent
3899
1922
2 Mot. Coy - 5 Pl (Assault)  
BRICHET Marcel
1SM
13094
3 Bat. - CSM  
BRIDOUX Emile
11373
2 Bat.  
BRIDOUX Gilbert
13830
3 Bat.  
BRIERS Guillaume
0301
1914
2 Mot. Coy - 2 Pl (Mortars)  
BRIHAYE Henri
10400
3 Bat.  
BRIJS Jean
11324
3 Bat.  
BRION Jean
1612
2 Mot. Coy  
BRISBOIS Georges
Sdt
10505
3 Bat. Wounded on Mar, 12,1945
BRISCOT Robert
Sgt
1914
Artillery Battery  
BRITTE
Cpl
10072
1 Bat. Wounded on Apr, 18, 1945
BROCART
13010
3 Bat.  
BROCHE Léon
13299
3 Bat.  
BROECKAERT
12033
1 Bat.  
BROECKAERT Adolphe
13024
1923
3 Bat.  
BROGNIEZ Georges
11835
1922
2 Bat.  
BROGNIEZ Ivan
3 Bat.  
BROHEZ Gilbert
13974
3 Bat.  
BROSSE Désiré
1SM
0113
Artillery Battery  
BROUCK Herman
3240
1923
1 Mot. Coy - 2 Pl (Mortars)  
BROUCKXON Johannes (John)
1902
1922
3 Mot. Coy - Intendance  
BROUWERS Gilbert
Cpl
4969
1900
2 Mot. Coy - 2 Pl (Anti Aircraft) Wounded on Sep, 5,1944.
BROUX Gustaaf
1100
1907
2 Mot. Coy - 2 Pl (Drivers)  
BROUYERE Walter
13722
3 Bat.  
  BRUAUX Oswald       Staf Coy  
  BRUGGEMAN       1 Bat - D Coy - 3rd Pl  
BRULEZ
13977
3 Bat.  
  BRUNIN Jean          
BRUSSELMANS André
3 Mot. Coy - 2 Pl (Anti Aircraft)  
BRUSSELMANS Pieter
5019
1924
2 Mot. Coy - 2 Pl (Anti Tank)  
BRUYERE Maurice
13723
3 Bat.  
BRUYNEEL Maurice
4894
1914
3 Mot. Coy - 5 Pl (Assault)  
BRUYNINCKX 
11125
2 Bat.  
BRUYNINCKX 
13496
3 Bat.  
BRUYNSEELS René
13148
1 Bat.  
BRYS
11324
Ambulance Coy  
BUBERMONT A.
Brigade Trains Coy  
BUCHKREMER Jean-Paul
13044
1924
3 Bat.  
BUCKET Julien
13583
3 Bat.  
BUELENS Jean
11841
1925
REME  
BUELENS Marcel
5311
   
BUFFIN DE CHOISAL
10436
1 Bat.  
BULPA Gérard
1003
3 Mot. Coy - 2 Pl (Anti Tank)  
BULTEAU Jean
13645
3 Bat.  
BULTEREAU
13654
3 Bat.  
BULTOT Camille
3 Bat.  
BULTOT Noël
11523
2 Bat.  
BUNTINX Maurice
0960
1920
1 Mot. Coy - 4 Pl (Assault)  
BURHENNE Nicolas
3303
Brigade Trains Coy  
BURLET Maurice
Sdt
13354
1923
1 Bat. Deceased on Aug, 13, 1945
BURTON André
13221
3 Bat.  
BURY Jacques
Lt
1878
3 Mot. Coy - Recce Wounded on Sep, 7,1944.
BUSCH R.
1120
3 Mot. Coy  
BUSE Albert
14092
1920
3 Bat.  
BUSET Maxime
4831
1924
Artillery Battery  
BUSSERS Marcel
Signal  
BUXAN Hector
   
BUYKE
13130
3 Bat.  
BUYLE Jean-Baptiste
0240
1917
1 Mot. Coy - 1 Pl (Mach Gun)  
BUYSE Gustave
3 Bat.  
BUYSENS Simon
3800
1 Mot. Coy - 3 Pl (Assault)  
BUYSSE Jacques
1404
Arm. Cars Squadron  
BUYSSE Roger
11399
1926
2 Bat.  
BUYTAERT Juliaan
9152
1921
Arm. Cars Squadron  
BYL Oscar
5530
1925
3 Mot. Coy  
BYL René
3840
1925
2 Mot. Coy - 3 Pl (Assault)