Onthaal Oprichting Organisatie Veldtochten De Namen In Memoriam Monumenten Getuigenissen Contact Links fr en

 

De Brigade Piron

VZW

Mevrouw, Mijnheer, geachte vrienden,

Graag zou ik via deze site even jullie aandacht richten op de oprichting van de VZW Brigade Piron. Naar mijn bescheiden mening gaat deze ons allen aan.

De nieuwe VZW Brigade Piron is ontstaan door de wijzigingen die werden doorgevoerd in het reglement van de VZW “Verbroedering Brabant-Brussel-Henegouwen” die werd opgericht in 1995. Deze laatste was zelf al een omvorming van de Koninklijke Nationale Federatie van de Oud-strijders van de Brigade Piron welke werd opgericht in 1946.

Naarmate we meer en meer afscheid moeten nemen van de Oud-strijders van de Brigade brengt dit een onvermijdelijke ontbinding van de Federatie en van zijn verbroederingen (de Weerstand van de indringer gecoördoneerd vanuit Londen door de uitgeweken regering, de bevrijding van de « Côte Fleurie » (Normandië 1944 door de 1ste Belgian Independent Group), de strijders van 1944 in België en in Holland (Kanaal van Wessem) en van 1945 (1ste Belgian Infantry Brigade « Liberation » en 1ste Artillery Regiment) in Holland) die in de vergetelheid raakten in de loop der jaren te weeg.

Net om deze reden heeft de raad van beheer van de verbroedering Brabant-Brussel-Henegouwen met algemene stemmen voorgesteld aan de leden om de statuten te wijzigen met als hoofdreden de bewaring van de verbroedering in al zijn facetten.

De nieuwe statuten werden met algemene stemmen goedgekeurd door een algemene vergadering de 24ste november 2005.

De veteranen van Normandië en Holland blijven de effectieve leden. De echtgenotes, partners uit een meer dan vijf jaar durende relatie en de nakomelingen van « anciens » kunnen ook erkend worden als effectief lid en de raad van beheer kan de kandidatuur aannemen van andere fysieke en morele personen.

Elke fysieke of morele persoon die zijn steun aan de VZW Brigade Piron verleent of aan zijn activititeiten deelneemt, kan als lid aanvaard worden.

Voortaan kunnen de kinderen, kleinkinderen en alle leden van de familie van een ancien van de Brigade Piron alsook hun vrienden en diens partners zich aansluiten bij de VZW Brigade Piron. Kortom iedereen die interesse toont is welkom.

Als lid ontvangt men de infoverslagen van de federatie en ook de mogelijkheid om aan diverse manifestaties en ontmoetingen deel te nemen.

Sluit u aan en steun de VZW Brigade Piron.

Indien u meer uitleg wenst,aarzel niet om mij te contacteren.

Dank bij voorbaat

Groetjes,

Jean-Louis

admin@brigade-piron.be

Jean-Louis Marichal, administrateur van de website

Secretaris VZW Brigade Piron