WILLOCKX Prosper - Stamn. 1043

3rd Motorized Unit - 3rd Assault Pl

 Prosper Willockx is geboren te Sint-Niklaas op 20 april 1921.
10 mei 1940 de Duitse Wehrmacht valt België binnen. Op 14 mei wordt in Sint-Niklaas door burgemeester Heyman de oproep van de regering - alle mannen tussen 16 en 35 jaar moeten zich naar Ieper begeven- verspreid. Hier begint zoals voor nog andere jonge Belgen een wonderlijke vlucht die in Groot-Brittannië eindigt.


Per toeval in Engeland

Op 16 mei 40 vertrekt hij aan het verzamelpunt op de grote markt samen met zijn vriend Heirman en 3 andere Sint-Niklazenaren (Verhagen, De Greyt en Reyns) naar Ieper waar zij in de late namiddag toekomen. Daar heerst grote verwarring en alle opgeroepenen (de zg CRABs) en ook andere vluchtelingen worden direct naar Poperinge doorgestuurd. Maar de Fransen hebben de grens gesloten. ’s Anderdaags geraakt de groep geleid door Prosper op een goederentrein waar ze na een paar dagen afkomen gezien die niet vooruitkomt door de Duitse Stuka aanvallen. Daarom te voet verder en op 21 mei bereiken ze - ondertussen uitgehongerd- toch Calais. Dan gaat het te voet verder over Boulogne-sur-mer naar Etaples (Le Touquet). Ze kunnen niet verder door de Duitse omsingeling en moeten terug naar Calais. De Britten verbieden hen nu de stad te verlaten. Tijdens de bombardementen vluchten ze naar de haven en geraken –zonder te betalen – aan boord van het Noorse vrachtschip Leka dat propvol vluchtelingen zit. Bij het buitenvaren zien ze een ander vrachtschip met vluchtelingen kelderen door de Stuka’s. Prosper denkt dat het schip hen naar Zuid-Frankrijk zal brengen maar na drie dagen heen en weer varen op het Kanaal (alweer zonder eten of drinken) belanden zij in de Engelse haven Southampton. Na een medisch onderzoek worden de vluchtelingen op een trein gezet naar Londen en na een driedaags verblijf in een opvangcentrum in Wimbledon wordt hij samen met de vier andere Sint-Niklazenaren opgevangen door een gastgezin (Miss Howe) in Chiswick (even buiten Londen).

"The Army needs you..."

Willockx Prosper
Prosper Willockx

De Belgische regering in Londen kondigt in oktober 1940 de mobilisatie af voor de Belgen die ‘ergens’ in het buitenland zijn, en zo komt Prosper na zijn inlijving via Eaton Square (Londen) ook in het Belgische kamp te Tenby (Wales) terecht waar hij zijn infanterieopleiding krijgt en deel uitmaakt van het 1ste Bataljon Fuseliers. Hij is niet de enige Sint-Niklazenaar. Oa ook Badts, de gebroeders Cockelbergh, Heirman en Van Oppens maken deel uit van dezelfde eenheid. Bij de reorganisatie begin 1943 in Clacton-on-Sea is Prosper riffleman in de derde onafhankelijke Compagnie samen met nog een aantal stadsgenoten.

Prosper Willockx

Prosper Willockx

het 3de peloton van luitenant Van Cauwelaert


Veldtochten, reorganisatieperiode, Nederland en de bezetting van Duitsland

Prosper heeft zijn plaats in de 3rd Coy en vervult daar zijn taak tijdens de verschillende veldtochten van de brigade van 8 augustus tot 17 november 1944. ( Normandië, België en Nederland). Prosper bevindt zich onder meer op 25 augustus 1944 met zijn sectie in het koppeloton van luitenant Van Cauwelaert tijdens de zware beschieting in Foulbec aan de Risle. Twee van zijn vrienden worden daar gekwetst: Wardje Badts en Alouis Cockelbergh. Bij de reorganisatie van de brigade gaat hij met de Coy mee naar Leuven en eind december 1944 naar het Waasland voor de vorming van de eerste Infanteriebrigade. Na de training van de nieuwkomers in België gaat het begin april 1945 naar Nederland ( 2de Nederlandse veldtocht) en vanaf mei naar de streek zuid van Dortmund (Duitsland) om deel te nemen aan de bezetting.

 

Demobilisatie

Op 8 augustus 1945 wordt Prosper samen met vele “anciens” die in Groot-Brittannië waren gestart gedemobiliseerd. Na vijf jaar en drie maanden afwezigheid keert hij huiswaarts. Net zoals de andere

 

En het leven gaat verder...

Prosper huwt op 29 november 1945 met Maria De Gendt en neemt op 13 november 1945 dienst bij de politie van Sint-Niklaas en wordt een gekend wijkagent. De vrienden van de brigade ontmoet hij bij de verschillende plechtigheden en vergaderingen. Helaas overlijdt hij op 49-jarige leeftijd op 16 december 1970.

Prosper Willockx