SILBERMAN Robert - 1SgtMaj - Mat 0181

2nd Company

 

1ste Sergeant-majoor Robert Silberman
2e compagnie
Stamnummer : 0181

In de herfst van 1944 hadden 75.000 geallieerde soldaten zich met een grote hoeveelheid materieel verzameld in het Hunselse achterland.  Zij maakten zich gereed om het Kanaal Wessem-Nederweert over te steken en de Duitsers terug te dringen tot over de Maas.  Zij maakten deel uit van een grotere operatie.  Langs het hele zuidelijke kanalenfront zou deze operatie onder de naam ‘Notenkraker’ plaats vinden.  De kanaaloversteek nabij de huidige Vosbergbrug (plaatselijke benaming Velterbrug) had de codenaam ‘Operatie Bristol’.

De Vosbergbrug of Velterbrug

De oorspronkelijke Vosbergbrug lag een honderdtal meters zuidelijker dan de huidige.  De Velterbrug was in het begin van de oorlog door de Nederlandse soldaten opgeblazen.  Bij de brokstukken van deze brug hadden de Duitsers zich aan de Hunselse kant van het kanaal ingegraven.  Vanuit dit bruggenhoofd konden de Duitse soldaten ’s nachts tot in Hunsel spioneren en mijnen leggen.
Voor de grote aanval op het kanaal moest daar een einde aan komen.
Voorafgaande aan deze operatie kreeg de Brigade Piron op 11 november 1944 de opdracht om een observatiepost in te richten aan de overzijde van het kanaal.
Deze post moest verdere infiltraties van de Duitsers voorkomen.  Om 18.25 uur ging een aanvalspeloton van de 2e gemotoriseerde eenheid tot de aanval over.  Deze groep bereikte,  na felle gevechten,  om 18.59 uur de overkant.  Tijdens deze aanval raakte de pelotonscommandant,  Onderluitenant Gerard Rogge,  gewond.  Zijn medestrijders Schoonjans en een Braziliaanse Belg,  die noch Vlaams noch Waals sprak,  droegen hem tussen zich in,  naar de hoeve ‘Nieuw Kolderhof’ (Scheidingsweg, 13).  Deze boerderij was de laatste in die omgeving die nog enigszins intact was.

Plaats van het gebeuren goed te zien op deze hedendaagse kaart
‘Nieuw Kolderhof’ (Kolderhof),  ‘De Fuus’ en Vosbergbrug (Velterbrug).

  

Boerderij "Kolderhof" van de familie Smeets
OLt Rogge Gerard

De zwaargewonde Olt. Rogge werd naar binnen gedragen en op de keukentafel gelegd.  De verwondingen waren zo ernstig dat de uniformen van zijn kameraden doordrenkt waren met zijn bloed.  Hij werd verbonden met kapot gescheurde lakens die de soldaten uit de linnenkast haalden. 

Vanuit de ‘Fuus’ (melkfabriek),  waar de compagniestaf zich bevond, naderde een jeep bestuurd door 1e Sgt-Maj. Robert Silberman.  Deze zou de zwaargewonde mee terugnemen.  De twee soldaten moesten terugkeren naar het front bij het kanaal om daar opnieuw hun posities in te nemen.  Slechts een tiental meters van de wegrijdende jeep verwijderd,  werden ze tegen de grond geworpen door een enorme ontploffing.  De jeep was,  in het spoor dat hij over de modderige weg volgde,  op een mijn gereden.  De beide inzittenden,  Gerard Rogge en Robert Silberman waren op slag dood.

Besluit n° 552 – 2 juni 1945
Karel,  Prins van België,  Regent van het Koninkrijk
Ridder in de Kroonorde, m/p
Oorlogskruis 1940, m/p,  voor :
Gegradueerde van de 2e Gemotoriseerde eenheid,
met onvermoeibare toewijding en moed.

Bij den aanval van een Duitschen post,  op 11 november 1944,
vond hij een heldendood toen hij vrijwillig een gekwetsten officier
ging opzoeken.

geschreven door
Adjudant-majoor Rudi Vandenweyer
Regiment Bevrijding-5e Linie.
verschenen in ‘DE FUSiLIER’
Uitgave 2/2003

 

(c) Iedere reproductie van tekst of fotomateriaal,  volledig of gedeeltelijk wordt ten strengste verboden.