GOETZ Louis - Sgt - Mat 4127

3rd Company - 3rd Pl

Section Leader

 

Sgt. Goetz Louis
3e compagnie – 3e peloton
stamnummer : 4127 

Louis Goetz,  van Oostenrijkse afkomst,  werd op 4 mei 1921 te La Louvière geboren. Zijn vader, oorlogsinvalide 14-18,  overleed drie maanden vóór de geboorte van Louis. Na het Lager Onderwijs, verkoos Louis bediende te worden in de Bank van Brussel te Brussel.

In 1940 volbracht Louis zijn legerdienst bij de carabiniers cyclisten te Tervuren.
Bij het uitbreken van de tweede Wereldoorlog vergezelde Louis zijn eenheid tot in Carcassonne.  Hij verbleef er tot in 1941. Eens terug in Brussel heeft hij zich samen met zijn broer Adolphe aangesloten bij de Verzetsgroep van Louis Van Schelle. Louis Goetz stond er nochtans op aan de zijde van de geallieerden te kunnen verder strijden. In 1942 trok hij door Frankrijk. Over de Pyreneeën heen belandde Louis in Spanje. Dadelijk hield de Spaanse politie hem aan en sloot hem op in het kamp van Miranda. Louis hield er vol dat hij een Frans sprekende Canadees was. Na zes maanden opsluiting werd Louis door de Spaanse politie vrijgelaten. Daarna slaagde hij erin Gibraltar te bereiken. Daar nam hij de boot naar Schotland en meldde er zich dadelijk als vrijwilliger van het Belgisch leger.   Hij werd er ingelijfd in de First Belgian Group,  onder het stamnummer 4127. Goetz  bracht het er snel tot onderofficier,  kandidaat-officier.  Tijdens de veldtocht van de Brigade Piron in Frankrijk maakte Louis Goetz deel uit van de 3e Gemotoriseerde Infanterie Eenheid.

Na deelgenomen te hebben aan de bevrijding van Brussel,  zag hij zijn familie na zovele jaren voor het eerst terug. Na het verblijf van een week te Brussel,  kreeg de Brigade bevel het Kamp van Beverlo in te nemen. Zo kwam Louis Goetz op 11 september 1944 in Heppen terecht waar hij de dag nadien als een held sneuvelde.  Louis Goetz werd later met militaire eer bijgezet in de familie-graf kelder te Houdeng-Aimeries (prov. Henegouwen).

Dank zij de tussenkomst van een oud-officier aan wie wij veel dank verschuldigd zijn,  volgt hier de tekst van een brochure, opgesteld door een ware vriend en oud-kapitein van het Britse leger Tom Flanagan. Tom Flanagan was een medestudent aan de militaire school te Barmouth in North-Wales en samen hadden zij een ware vriendschap gesloten.

 

De vriendschap van Tom FLANAGAN :

Friendship should be more than biting time can sever (Eliot)

I compiled the brochure as part of my attempt to record my early years and my seven years army service so that my son and my two grand-sons may have written access to my past.  Louis Goetz was a complete friend.  He was the first foreigner whom I got to know and the first Hero of the resistance that I met.

Zijn brochure bevatte ook de tekst van de laatste brief die Tom mocht ontvangen van zijn vriend Louis – kopie volgt hier :

FRANCE 8-8-44

My dear Tom,

As you see I win the race,  I am the first,  I think you understand my happiness.  I hope you will excuse me if I did not send a badge to your wife yet, but it was not my fault :  anyway a friend of mine will do it.  I am sorry that you are not here,  it would be so nice to be together for a very big and nice show.  Here I hear the guns all the day long, but very soon I shall be in with all my friends.  I must congratulate you to be 2nd i/c of the Carrier Platoon, good show Tom keep it like that.

Tom I will leave you now.  I shall write again as soon as possible and I hope receive news from you very soon and often.  Goodbye my friend,  I hope to see you here or anywhere very soon.  My kinds regards to your wife.
Your friend,

Louis.

INLEIDING :

Op maandag 11 september 1944,  stipt om 8 uur, verliet de Belgische Gemotoriseerde Infanterie Brigade Brussel met bestemming Leopoldsburg.
De Armoured Car Squadron was een half uur vroeger uit Brussel vertrokken met dezelfde bestemming. In Beringen-Mijnen aangekomen,  hebben ze elk een andere weg genomen…  De Armoured Car Squadron bereikte via Korspel en de Boskant zo het centrum van Leopoldsburg. De Gemotoriseerde Infanterie daarentegen koos de richting Beverlo…  Bij haar aankomst in Heppen kreeg de bemanning van de 3e Gemotoriseerde compagnie,  waarvan Louis Goetz deel uitmaakte,  bevel zich in te graven.  Op 12 september 1944,  doodde een vijandelijke scherpschutter Louis Goetz bij het uitvoeren van een verkenningsopdracht in Immert (Heppen).  Enkele ogenblikken vóór zijn verkenningsopdracht had Louis aan zijn vriend Weber nog gezegd dat “hij onder vijandelijk vuur nooit dekking zou zoeken”.  Als blijk van hulde aan deze Brigade Piron strijder hebben wij getracht aan de hand van getuigenissen deze feiten weder samen te stellen…

WAR DAIRY FROM THE FIRST BELGIAN GROUP :

Op dinsdag,  12 september 1944,  om 16.10 u. rapporteert men dat er 150 Duitse soldaten richting Balen trekken (20.89).  Omstreeks 19.55 u. meldt men dat de 3e compagnie is aangekomen op de plaats 24.98.36. Op 150 meter van hen,  in noordelijke richting,  staat een hoeve (Delsupehe-hoeve) waarin volgens de inwoners (van Immert) zich dertig vijandelijke soldaten schuil houden…
De bevelhebber van de Belgische patrouille heeft er twee secties op afgestuurd.
De Belgische militairen werden dadelijk onder vuur genomen door de vijand.
Verslag n°43 :  De twee secties zijn erin geslaagd zich te ontzetten, waarbij één dode (L.Goetz) en één gekwetste te betreuren zijn,  terwijl nog vier of vijf manschappen vermist worden. Om 20.25u. vraagt de I.O. versterking,  doch dit voorstel wordt afgewezen daar de patrouille teruggekeerd is,  op één man na…
Om 21.40u. wordt bericht, dat er één dode ter plaatse is achtergelaten…

OUD-STRIJDERS VAN DE BRIGADE PIRON GETUIGEN :

Gabriel Hanzen vertelt (G. Hanzen maakte samen met Louis Goetz deel uit van de 3e compagnie) : 

Hij herinnerde zich nog goed,  dat ze in Heppen opdracht kregen de Duitsers uit het gebied aan de overzijde van de spoorweg Leopoldsburg-Balen te verjagen. Gabriel Hanzen maakte deel uit van twee secties,  elk tien man sterk. Elke sectie beschikte over een brengun schutter.
De sectie onder bevel van Kadet Louis Goetz was reeds voorop gegaan.  Toen Hanzen samen met Meulders,  een oud legionair,  in de Engenstraat ter hoogte van een hoeve gekomen waren (hoeve n°27) hoorden zij stemmen…

Alle voorzorgsmaatregelen werden genomen. Het bleken echter de bewoners van bovenvermelde hoeve te zijn. Toen Hanzen zich aan de voorzijde van de hoeve vertoonde,  werd er op hem gevuurd. Een kogel sprong uit het zand op en ketste nadien op de muur van deze hoeve af. Het leek een waar spervuur te zijn.

De Duitsers beschoten de Belgische troepen met geweren en Spandau-mitrailletten.  Piette,  die Louis Goetz voorop vergezelde kon zich juist op tijd laten vallen. Op hetzelfde ogenblik werd Louis Goetz door een vijandelijke kogel getroffen. Louis kon Piette nog toeroepen dat hij in de hartstreek geraakt was. Piette moest zijn wapenbroeder achterlaten daar de Duitsers hen voortdurend onder schot hielden. Alle secties moesten zich terugtrekken.

De dag nadien, haalde leger aalmoezenier Adolf Nobels het stoffelijk overschot van Louis Goetz weg en bracht hem met een jeep naar de kerk van Heppen.

Sdt. Hanzen Gabriel
3e compagnie – 5e peloton
 stamnummer : 3552
Sdt. Boeckx Alfons
 3e compagnie – 4e peloton
stamnummer : 0507

Alfons Boeckx uit Herentals deelde ons mee dat Louis Goetz zijn sectieoverste was.  In Heppen werd Goetz belast met het verkennen van de streek dichtbij de weg Leopoldsburg-Balen.  Dit gebied bleek nog altijd door de Duitsers bezet te zijn.  Boeckx was bren-schutter.  Om de aandacht van de vijand niet te trekken, hielden ze zich verdoken in de grachten van de Engenstraat.  Om de juiste plaats van de vijand beter te kunnen lokaliseren is Louis Goetz de aarden weg tegenover een boerderij (n° 27 in de Engenstraat) ingegaan…  Goetz hield zijn pistool schietensklaar…  De 1.84m grote en 80 kg wegende Kadet Goetz stapte onbevreesd verder doch werd een prachtig mikpunt voor een vijandelijke scherpschutter. Boeckx wees Kadet Goetz nog op het gevaar door hem toe te roepen : “Pas op”.  Het antwoord van Goetz was :  "ik heb orders gekregen…"
Eén vijandelijke kogel en Goetz viel op de grond neer.  Hierop volgde een aanhoudend mortiervuur zodat ze allemaal verplicht waren hun positie te verlaten en hun gesneuvelde sectieoverste en vriend achter te laten…

GEDENKSTEEN “LOUIS GOETZ”

Enkele dagen na Goetz’ overlijden, richtten de inwoners van Heppen ter ere van Louis,  een houten kruisje op aan de hoek van de Engenstraat,  schuin tegenover de boerderij n° 27.  In 1950 richtte de Verbroedering van oud strijders van de Brigade Piron,  provincie Antwerpen en Limburg er een gedenksteen op, gelegen op enkele meters van de plaats waar Louis Goetz sneuvelde.
Deze herinneringssteen werd door het Bataljon Bevrijding onder impuls van de overleden adjudant Frans Van Broeckhoven omgebouwd tot een klein monument,  dat op 2 november 1980 officieel werd ingehuldigd door Karel Priemen,  voorzitter van de Verbroedering der oud-strijders van de Brigade Piron,  provincie Limburg.

De eerste zondag van november brengt de Verbroedering van de oud-strijders van de Brigade Piron er telkens een bloemenhulde.

"ICI  EST TOMBE POUR LA PATRIE ET LA LIBERTE"
"HIER SNEUVELDE VOOR VADERLAND EN VRIJHEID"
LOUIS GOETZ – OFFICER CADET – BRIGADE PIRON
12-09-1944

Uittreksel uit het infoblaadje
uitgegeven in maart 1989
Nationale Federatie der oud-strijders van de “BRIGADE PIRON”
Afdeling provincie Antwerpen
Verantwoordelijke uitgever : G. Van Lantschoot