BENOOT Marcel - Pvt - Mat 3237

SIMOEN Lucien - PFC - Mat 1618

Pantsereskadron - Troop 3

 

 

Sdt Benoot Marcel
Pantsereskadron - Troop 3
Stamnummer : 3237
1Sdt Lucien Simoen
Pantsereskadron - Troop 3
Stamnummer : 1618

 

Esc A.B. – Esk Ps. A. – CHIPPENHAM 1942
Zittend v.l.n.r. : Theys,  ?  , Chougol, Verhaeghe de Naeyer.
Staand v.l.n.r. : Hollenfelz, Simoen, Weinberg, t’Joen, Corneau, ?, Benoot, Van Lommelen en Christiaens.

Op 11 september 1944,  16.20 uur kreeg Troop 3 van het Pantsereskadron van de Eerste Belgische Onafhankelijke Groepering het bevel om een verkenningsopdracht uit te voeren op de baan van Leopoldsburg naar Balen.  De opdracht was gevaarlijk omdat zelfs de Britse tanks niet verder durfden oprukken. Onder grote Britse bewondering zette Troop 3 zijn opmars in. Op kop reed de scoutcar ‘Denderwindeke’ met daarin Roland Corneau en Collet,  gevolgd door twee pantserwagens Daimler ‘Dynamite’ en ‘Dure à cuire’.  De rij werd afgesloten door motorrijder Marcel Lomme.
In ‘Dynamite’ bevonden zich Kapitein Dulait,  Decrop en Rene Roelants.  In de tweede Daimler zaten Wachtmeester Bihay,  Simoen en Benoot.  Simoen was net terug uit herstelverlof,  na een kwetsuur opgelopen in Normandië tijdens de eerste gevechten.
Bij het begin van de nadering konden de voertuigen gebruik maken van de dekkingen van de huizen,  maar verderop kwamen ze in een open terreingedeelte. Ter hoogte van het huis n°92 aan de Antwerpse Steenweg,  werd het op kop rijdende voertuig gestopt door de Heer Fr. Geuens,  welke mede deelde dat er zich verderop nog steeds Duitsers bevonden. Bihay trachtte het voertuig van zijn pelotonscommandant te benaderen.

Op dat moment vloog een projectiel net naast ‘Dynamite’,  maar raakte wel ‘Dure à cuire’ aan zijn linkervoorwiel. Onmiddellijk trachtte Bihay te reageren door met het achterwaartse sturingsmechanisme weg te rijden uit de gevarenzone.  Ondanks de snelheid en de training waren ze echter niet snel genoeg.  Een tweede obus van het Duitse 88mm antitankgeschut raakte het voertuig opnieuw ter hoogte van de kijker.
De slag was zo hevig dat het voertuig volledig buiten strijd werd gesteld en in brand vloog.  Dit alles gebeurde ter hoogte van het huis n° 270. Ondertussen bekommerde Bihay zich om zijn twee bemanningsleden. Alle hulp kwam echter te laat.

Doordat het voertuig in vuur en vlam stond,  ontplofte ook de erin aanwezige munitie.  Bihay,  zwaar verbrand aan rechter hand en aangezicht kon zich gelukkig nog redden via de koepel.  Hij liet zich langs de achterzijde naar beneden glijden en verschool zich in de gracht. Enige tijd later realiseerde hij zich dat de benzinetanks,  die net nog in Beringen waren bijgevuld,  elk moment konden ontploffen. Hij verwijderde zich zo snel mogelijk van het voertuig.  Doordat de zone zeer sterk onder vijandelijk mitrailleurvuur lag,  konden enkele burgers hem pas tegen valavond ophalen. Bihay werd gerepatrieerd naar Groot-Brittannië om te herstellen van zijn verwondingen. Daags nadien versierde de bevolking van Leopoldsburg het getroffen voertuig met bloemen.

Het pantservoertuig ‘Dure à cuire’ van Wachtmeester Bihay,  daags na het gevecht.  Men ontdekt duidelijk de bloemen die door de plaatselijke bevolking op het pantservoertuig werden gelegd ter ere van de twee gesneuvelden, Sdt Benoot en 1e Sdt Simoen.

 

geschreven door
Adjudant-majoor Rudi Vandenweyer
Regiment Bevrijding-5e Linie.
verschenen in ‘DE FUSiLIER’
uitgave 1/2005

 

verboden tekst en foto’s te gebruiken zonder toestemming van Adjudant-majoor Rudi Vandenweyer.