BRUYNEEL Maurice - Sdt - Stamnummer 4894

3e Compagnie - 5e Peloton - 3e Sectie

 

Soldat Maurice BRUYNEEL
3e Compagnie - 5e Peloton - 3e Sectie
Stamnummer : 4894 

 

Maurice Bruyneel nam in 1936 dienst bij het Vreemdelingen Legioen,  Maurice was een gedreven persoon die jaren het harde leven in het Legioen meemaakte.  Het maakte van hem een ervaren soldaat die voor niets terugdeinsde.  Zijn opgedane ervaring zal hij in de verdere oorlogsjaren gebruiken om zijn strijdmakkers in moeilijke omstandigheden bij te staan.
Hij nam deel aan de verschillende veltochten waaraan de Legionairs deelnamen met als voornaamste de veldtocht van Tunesië (17 nov.1942 – 13 mei 1943).


  

Opgericht in 1831 is het Vreemdelingen Legioen een elite-onderdeel van het Franse Leger.  Het Legioen heeft op één enkele uitzondering na altijd bestaan uit mannen in de leeftijd van 17 tot 40 jaar.  Alle officieren waren en zijn nog steeds Fransen terwijl de rest van het Legioen van allerlei nationaliteiten (ook de Franse) samengesteld is.  Hun motto : LEGIA PATRIA NOSTRA– “Het Legioen ons vaderland” of nog “Légionnaire un jour, Légionnaire toujours”.

 

 

                                                                                                              

Foto’s privécollectie Maurice Bruyneel,  gelieve niet te copiëren aub!

 

 

Maurice Bruyneel bevindt zich onder de pijl.

 

Maurice Bruyneel in groot parade uniform.

 

Dit werd gedragen bij uitzonderlijke plechtigheden of met de jaarlijkse herdenking van de slag bij Camerone(Mexico) die plaats vond op 30 april 1863.
Het verhaal vertelt de heldendaad van een 60-tal legionairs die tot de laatste man streden tegen een grote overmacht Mexicanen.  Een monument werd op de plaats van het gebeuren opgericht in 1892 ter nagedachtenis van deze veldslag.  Op een granieten plaat staat geschreven :
“Ils furent ici moins de soixante.  Opposés à toute une armée, sa masse les écrasa.  La vie plutôt que le courage abandonna ces soldats Français à Cameronele 30 avril 1863”.

 

BRIGADE PIRON


Op 17 januari 1944 vervoegde Maurice de Belgische Strijdkrachten in Groot-Brittannië.  Hij volgde er een korte opleiding en werd vervolgens ingelijfd in de 3e compagnie onder leiding van majoor Louis Nowé.  Hij vond er vele Belgische Legionairs terug,  waaronder er verscheidene in zijn peloton.  Het 5e peloton onder leiding van Olt. Louis Thumas was dan ook berucht om zijn legionairs.
Zijn sectieoverste,  Sgt. Pierre Dufrane,  was zelf legionair bij het 1e REC tussen 1941 en 1943.  Maakte eveneens deel uit van het peloton als oud legionairs : Joseph Debry en Lucien Moray.  In Lowestoft en Ramsgate werden de laatste voorbereidingen genomen,  nieuwe uitrusting,  nieuwe wapens enz…,  het ogenblik naderde voor het grote avontuur.Normandië!

Snel werd de Brigade Piron op de proef gesteld,  de 3e compagnie nam stelling in het dorpje Sallenelles.  De eerste dagen werden gevuld door verkenningspatrouilles en luisterposten, 24u op 24.  De eerste schermutselingen vonden plaats,  de eerste gekwetsten en eerste Belgische soldaat,  Edouard Gérard,  goede vriend en sectie lid van Maurice,  sneuvelde op 16 augustus ten gevolge van de inslag van een mortiergranaat.

De strijd ging onverbiddelijk verder,  de Brigade rukte verder op en bevrijdde uiteindelijk de ganse kust om nadien de Seine over te steken richting België.
Op 4 september 1944 deed de Brigade Piron zijn blijde intrede in Brussel.

Na enkele dagen,  zette de Brigade Piron de weg verder en via Diest staken zij het Albertkanaal over in Beringen,  dat voordien ingenomen werd door de Britten en manschappen van de Prinses Irene Brigade.  De 3e compagnie nam de leiding richting Heppen om vervolgens door te stoten naar Leopoldsburg.

Bij de inname van Leopoldsburg,  getuigde Louis Cockelbergh :  “wij bevonden ons op een lange weg richting Leopoldsburg,  met zicht op de spooroverweg.
Wij moesten een aanval inzetten en ik hoor Maurice Bruyneel nog roepen,  chargeren… daar Louis in Engeland geleerd had om de vijand in alle stilte te besluipen,  riep hij naar Maurice om het kalmer aan te doen.  Maar Maurice was een legionair en hij had gedurende zijn Afrikaans avontuur een andere opleiding genoten,  die van ten aanval te trekken met veel lawaai om de vijand schrik aan te jagen”

Uiteindelijk liep alles goed af en konden de manschappen Leopoldsburg innemen.  Van eind september tot half november bevond Maurice Bruyneel zich met de Brigade in de omgeving van Thorn-Wessem.  Hij zag er nog vele vrienden sneuvelen waaronder Dinant en Mureau,  twee mannen van zijn peloton.  Eind december volgde de reorganisatie in het Waasland.  Vele vrijwilligers vervoegde de Brigade.   Maurice Bruyneel werd tot sergeant benoemd en verbleef met het 3e bataljon in Temse.

 

Temse,  Sgt. Maurice Bruyneel op de 1e rij,  derde van links.

Maurice in het midden. 
Maurice aan het stuur.

Eind maart nam de Brigade deel aan de 2e veldtocht van Nederland.  Op 8 mei 1945 capituleerde de Duitsers.  De Belgen trokken de grens over en vestigde zich in bezet gebied,  dit tot eind 1945.  Nadien volgde de demobilisatie van velen waaronder die van Maurice. 

Na zijn militair avontuur werd Maurice Bruyneel in januari 1946 portier van het Century Hotel in Antwerpen.  Hij schudde er de hand van vele beroemdheden en werd erg gewaardeerd voor zijn vele jaren inzet! 

 

 

 

 

Maurice Bruyneel overleed te Antwerpen op 65 jarige leeftijd na een korte ziekte.  Dit artikel verscheen in de krant over een toch merkwaardig persoon.
Maurice,  wij zullen jou nooit vergeten!

 

Fotomateriaal eigendom van zijn zoon Marc Bruyneel.
Getuigenis en layout door Didier Dufrane.